Aberdeen_Space Unfolded

VISUELT  RUMLIGT SALGSREDSKAB
Aberdeen Asset Management Denmark, henvendte sig til os med ønsket om at skabe liv og oplevelse i en 8000m2 tom ejendom i Søborg. Opgaven var ligeledes at skabe en rød tråd, så ejendommens fordele træder tydeligt frem ved en rundvisning med potentielle kunder.

Da Arberdeen ejer og administrerer en portefølge af ejendomme til udlejning, udviklede vi et fleksibelt og skalerbart koncept, som både kan bruges på denne og andre ejendomme. Konceptet ”Space Unfolded”, folder ejendommens muligheder ud med enkle rumlige greb, som en blå rute gennem huset. Med enkle møbelskitser i pap, folie og byggeplader skabes en visuel fortælling, så det tomme lejemål inspirerer til en dialog om kundens behov og lejemålets muligheder.

Med “Space Unfolded” viser Aberdeen sig som en anderledes udlejer, der går nye veje for at inspirere og åbne dialogen med sine kunder om behov og muligheder i de ejendomme de viser frem.

Proudlypresent har stået for koncept, design og realisering.

< >