Enemærke & Petersen _ møderum

VIRKSOMHEDENS VÆRDIER SYNLIGGJORT I DE FYSISKE RAMMER (idéoplæg)
Enemærke & Petersen er en succesfuld entreprenør virksomhed med en stolt håndværkstradition. Med vokseværket kommer også udfordringen at bevare og videreudvikle virksomhedens kultur på nu 4 destinationer i Danmark.

Vi har taget fat i arbejdet med udformning af et overordnet konceptoplæg, der er udgangpunktet for det videre arbejde. Møderum og de uformelle mødesteder rundt om i virksomheden sættes i spil så de fremmer kulturen og det sociale liv på arbejdspladsen
Målet er at de fysiske rammer på alle destinationer, understøtte oplevelsen af virksomhedens værdier, historie og kompetencer.

WHAT´S IN IT FOR ENEMÆRKE & PETERSEN
Med de nye tiltag får Enemærke & Petersen et effektivt rumligt redskab til at formidle virksomhedens værdier, historie og kompetencer til både medarbejdere og kunder.

< >