Ellebjerg Skole_workshop

VISIONER FOR SKOLENS AULA VIA WORKSHOP
Proudlypresent har udviklet og afholdt en workshop med Ellebjerg Skole, med deltagelse af 36 lærere fra alle klassetrin. Opgaven lød på med ord, billeder og en byggeøvelse at få beskrevet de forskellige ønsker til funktion, form og fortælling i rummet.

Som igangsætter til de forskellige øvelser afholdt Proudlypresent et inspirationsforedrag. I takt med at de forskellige øvelser afvikledes steg energiniveauet hos workshopdeltagerne og engagementet og kreativitet var helt i top når de skulle visualisere deres vision i model.

WHAT´S IN IT FOR ELLEBJERG SKOLE
Med workshoppen som fælles udgangspunkt fik skolens lærere et fælles fagligt idégrundlag til muligt brug af aulaen i fremtiden, også på tværs af årgange.
Ydermere gav det et fælles ejerskab til projektet og inspiration til at inddrage aulaen i undervisningen. Skolelederen blev klædt på til den videre proces.

< >