Aberdeen_Space Unfolded

VISUELT SALGSREDSKAB_KONCEPT, DESIGN & PROJEKTSTYRING
Aberdeen Asset Management Denmark, henvendte sig til os med ønsket om at skabe liv og oplevelse i en 8000m2 tom ejendom i Søborg. Opgaven var ligeledes at skabe en rød tråd, så ejendommens fordele træder tydeligt frem ved en rundvisning med potentielle kunder.

Da Arberdeen ejer og administrerer en portefølge af ejendomme til udlejning, var det nærliggende at udvikle et fleksibelt og skalerbart koncept, som både kunne bruges på denne og andre ejendomme. Udtrykket skulle være inspirerende og med kant, og understøtte den nuværende marketingkampagne med personlighed og humor.
Proudlypresent udviklede konceptet ”Space Unfolded”, der med enkle rumlige greb folder ejendommens muligheder ud, som en blå rute gennem huset. Med enkle møbelskitser i pap, folie og byggeplader skabes en visuel fortælling, så det tomme lejemål får stemning og liv.
.

WHAT´S IN IT FOR ABERDEEN
Virksomheden har fået et inspirerende og rumligt salgsredskab.
Med “Space Unfolded” viser Aberdeen sig som en anderledes udlejer, der går nye veje for at inspirere og åbne dialogen med sine kunder om behov og muligheder i de ejendomme de viser frem.

< >